ΠΛΟΗΓΗΣΗ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ

Σύγχρονος χορός θεάτρου

Σύγχρονος χορός θεάτρου

Ο σύγχρονος χορός είναι ένα ανοιχτό πεδίο διερεύνησης και εξέλιξης της αντίληψης, της κινητικής νοημοσύνης, της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Μακριά από τις αυστηρές φόρμες και τεχνικές του κλασικού ακαδημαϊκού μπαλέτου και έχοντας ως βάση τον πειραματισμό, απελευθερώνει την κίνηση και την έκφραση, τη δημιουργία και τα συναισθήματα. Στα μαθήματα σύγχρονου χορού θεάτρου ακολουθούμε το Αγγλικό σύστημα της Αυτοκρατορικής Ακαδημίας Δασκάλων Χορού ISTD. Πρόκειται για ένα διεθνή φορέα εκμάθησης και εκπαίδευσης καθηγητών χορού, που ιδρύθηκε το 1904. Πιστοποιεί δασκάλους παγκόσμια, μέσω εξετάσεων, ενώ προάγει τη γνώση του χορού. Οι μαθητές μας αξιολογούνται σταδιακά μέσω εξετάσεων διαβάθμισης.

Grade 1 έως Grade 6, για μαθητές 7 έως 14 ετών

Τα τμήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να προάγουν την ικανότητα και την κατανόηση του σύγχρονου χορού θεάτρου. Αναπτύσσει τις φυσικές δυνατότητες του μαθητή δίνοντάς του τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μέσω της κίνησης με εκφραστικό και αρτιστικό τρόπο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για αγόρια και κορίτσια και έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τη σωστή στάση του σώματος, το εύρος των κινήσεων μέσω των δυνατοτήτων του κάθε μαθητή ξεχωριστά, την αίσθηση του χώρου, το συντονισμό των άκρων και προάγει την κατανόηση ποικίλων χορευτικών στυλ.

Intermediate Advanced 1 and 2. Επαγγελματικά τμήματα για μαθητές 15 ετών και άνω

Τα επαγγελματικά τμήματα σύγχρονου χορού θεάτρου έχουν σχεδιαστεί για να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τη φυσική δύναμη του μαθητή, έτσι ώστε να παρουσιάσουν ένα μεγαλύτερο εύρος κινήσεων και φυσικών δυνατοτήτων. Επίσης, ο μαθητής θα αναπτύξει την αίσθηση της παρουσίασης και της προσωπικής έκφρασης και θα αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση

Approved Dance Center. Εγκεκριμένο Κέντρο Κατάρτισης Δασκάλων Χορού DDI/DDE

  • DDI (Diploma in Dance Instruction): Οδηγεί στην κατανόηση των μεθόδων διδασκαλίας προσφέροντας τη θεμελιώδη ανάπτυξη των πρακτικών ικανοτήτων διδασκαλίας του σύγχρονου χορού θεάτρου.
  • DDE (Diploma in Dance Education): Πιστοποιητικό εκπαίδευσης χορού, παρέχει πλήρη προσόντα για δασκάλους χορού της ISTD.
  • Licentiate: Αναλυτική μελέτη βάσει της ύλης των ερασιτεχνικών και επαγγελματικών εξεταστών διαβάθμισης. Δυνατότητα εξέλιξης ως tutor.
  • Fellowship: Ανώτατο πτυχίο διδασκαλίας. Δυνατότητα εξέλιξης ως παγκόσμιος εξεταστής της ISTD.

Modern Free. Τμήμα Ελεύθερου Χορού.

Τα τμήματα αυτά είναι σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν στους μαθητές μας χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο χορό, απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων, με φαντασία και δημιουργικότητα. Τον κεντρικό πυρήνα του χορού αντιπροσωπεύουν ο επαναπροσδιορισμός της επαφής μας με το σώμα μας και η αναζήτηση της αρμονίας του σώματος στο χώρο.

Στη σχολή μας διδάσκουν Ακαδημαϊκά καταρτισμένοι καθηγητές με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένες γνώσεις και όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδιά