ΠΛΟΗΓΗΣΗ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ

Κλασικό μπαλέτο

Ο χορός είναι μια τέχνη που γεννά έντονα συναισθήματα. Ο κλασικός χορός αποτελεί τη βάση όλων των ειδών χορού. Το μπαλέτο είναι μια τέχνη που εμπεριέχει την ομορφιά, την εκφραστικότητα και τη δημιουργία. Στα μαθήματα του κλασικού μπαλέτου ακολουθούμε το αγγλικό σύστημα της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού RAD. H RAD ιδρύθηκε το 1920 και είναι ένας διεθνής φορέας εκπαίδευσης καθηγητών και απονομής τίτλων σπουδών για το κλασικό μπαλέτο. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στον κόσμο της χορευτικής μόρφωσης με βασικό στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου διδασκαλίας. 

Επιλέξαμε τη RAD για το ολοκληρωμένο σύστημα σπουδών που παρέχει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ενός χορευτή από την ηλικία των 3 ετών και για την άριστη δομή της ύλης, ανάλογα με την ηλικία και την ανατομία του κάθε μαθητή. Οι μαθητές μας μάλιστα όπως και στα υπόλοιπα τμήματα αξιολογούνται σταδιακά μέσω εξετάσεων διαβάθμισης.

Στη σχολή μας διδάσκουν Ακαδημαϊκά καταρτισμένοι καθηγητές με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένες γνώσεις και όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια

Κλασικό Μπαλέτο για παιδιά προσχολικής ηλικίας 3 – 6 ετών

Μουσικοκινητική αγωγή για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στόχος μας είναι μέσα από τη δημιουργική και καλλιτεχνική δραστηριότητα να γνωρίσουν τα παιδιά τον κόσμο της μουσικής και του χορού με ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο. Η ένωση της μουσικής με την κίνηση δίνει την ευκαιρία για πολύπλευρες δημιουργικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αγαπούν το χορό. Οι ασκήσεις της τεχνικής, που προετοιμάζουν τα παιδιά για το κλασικό μπαλέτο είναι προσαρμοσμένες στις δυνατότητες αυτής της ηλικίας και δίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίζουν το ενδιαφέρον τους.

Grade 1 - Grade 6, Κλασικό Μπαλέτο για μαθητές 7-14 ετών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας παρέχει ένα έξοχο και ενθαρρυντικό περιβάλλον όπου οι μαθητές του καλλιεργούν τις τεχνικές, αισθητικές, δημιουργικές και ακαδημαϊκές δυνατότητές τους στο κλασικό μπαλέτο. Οι μαθητές μας επίσης διδάσκονται free movement, (με κινησιολογία βασισμένη σε πιο φυσικό και ελεύθερο τρόπο κίνησης) και character (τεχνική που προέρχεται από εθνικούς χορούς και προάγει την εκφραστικότητα και μουσικότητα των χορευτών). Στους μαθητές μας δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις διαβάθμισης της RAD. Τα παιδιά χαίρονται την παρουσίασης της προσπάθειάς τους και αξιολογούνται για την τεχνική, τη μουσική και χορευτική πρόοδο, ανάλογα την ύλη που έχουν διδαχτεί κατά τη διάρκεια της σχολικής τους χρονιάς.

Intermediate Advanced 1 & 2, Κλασικό Μπαλέτο για μαθητές 14 ετών και άνω

Επαγγελματικά τμήματα κλασικού μπαλέτου που απευθύνονται σε μαθητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επάγγελμα του χορευτή, του δασκάλου ή όποιο άλλο επάγγελμα σχετικά με την τέχνη του χορού. Σκοπός μας είναι να καλλιεργήσουμε τις προϋποθέσεις για λαμπρές επιδόσεις, τόσο ακαδημαϊκές όσο και τεχνικές μέσω μιας εντατικής τεχνικής και στοχαστικής μελέτης του χορού.

Certificate in Ballet Teaching Studies, 18 ετών και άνω

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 χρόνια και για να γίνει κάποιος δεκτός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 18 χρόνια και να έχει επιτύχει στις εξετάσεις του Intermediate. Πρόκειται για ένα δίπλωμα διδασκαλίας που δίδεται από την Royal Academy of Dance και δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους του να διδάσκουν κλασικό μπαλέτο και να προετοιμάζουν μαθητές για τις Graded and Vocational Grade Examinations.

Ballet Free

Τα τμήματα αυτά είναι σχεδιασμένα ώστε οι μαθητές της σχολής μας να αποκτήσουν κινητικές δεξιότητες κατάλληλες για το κλασικό μπαλέτο. Τα μαθήματα αυτά είναι ενηλίκων και δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.