ΠΛΟΗΓΗΣΗ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ

Κανονισμός

Εγγραφή

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για κάθε μαθητή/τρια. Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου. Οι εγγραφές συνεχίζονται όλο το χρόνο.


Όροι πληρωμής

Τα δίδακτρα πρέπει να προκαταβάλλονται μέχρι της 10ης έκαστου μήνα. Η φοίτηση είναι 10μηνη. Εάν για κάποιο λόγο δεν παρακολουθήσετε για ένα μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα ο μήνας πληρώνεται κανονικά. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε έχετε υποχρέωση να επικοινωνήσετε με την γραμματεία.


Διδασκαλία

Τα μαθήματα που διδάσκονται στη Σχολή μας είναι βάσει των Αγγλικών Συστημάτων της Royal Academy of Dancing [R.A.D.], της Imperial Society of Teachers of Dancing [I.S.T.D.] και International Dance Teachers Association [I.D.T.A.]. Τα συστήματα αυτά είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα με μεγαλο κύρος. Οι καθηγητές μας είναι εκπρόσωποι των Ακαδημιών αυτών με πολύ υψηλό επίπε- δο διδασκαλίας. Η ώρα διδασκαλίας είναι 50 λεπτά. Στα προχωρημένα τμήματα αυτό δεν ισχύει.


Τμήματα

Η τοποθέτηση του κάθε μαθητή/τριας στην ανάλογη τάξη είναι αποκλειστικά απόφαση της Σχο λής και γίνεται λαμβάνοντας υπ' όψιν πολλά στοιχεία [ ηλικία, χρόνια σπουδών, ταλέντο κ.α.] Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι μαθητές μας υποχρεούνται να προμηθεύονται την στολή της τάξης τους και να προσέρχονται στα μαθήματά τους ομοιόμορφα ντυμένα και τα κορίτσια με τα μαλλιά τους πιασμένα κότσο. Να έρχονται πάντα στην ώρα τους. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος το άνοιγμα της πόρτας από τους γονείς. Παρακαλούμε μαθητές, γονείς, συνοδούς να παρακολουθούν κάθε ανακοίνωση που τοιχοκολείται στον ειδικό πίνακα της Σχολής.


Εξετάσεις

Στις εξετάσεις παίρνουν μέρος οι μαθητές που επιλέγει η Σχολή. Οι εξετάσεις γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένους εξεταστές που έρχονται από το εξωτερικό και δεν είναι υποχρεωτικές.


Παραστάσεις - Ανοιχτά μαθήματα

Στις παραστάσεις η Σχολή αναλαμβάνει τα έξοδα θεάτρου, σκηνικά, φωτισμό, μουσική, διαφήμιση και εκτύπωση προγράμματος. Οι γονείς επιβαρύνονται τα έξοδα των κουστουμιών των παιδιών τους. Οι μαθητές που δεν επιθυμούν για διάφορους λόγους να πάρουν μέρος στην παράσταση, συμμετέχουν κανονικά στα μαθήματα της Σχολής. Κάθε Δεκέμβριο γίνονται τα Ανοιχτά μαθήματα, όπου όλοι μπορούν να παρακολουθήσουν την πρόοδο των μαθητών μας.


Αργίες

Ημέρες αργίας θεωρούνται οι ισχύουσες και για σχολεία κατώτερης και μέσης εκπαίδευσης.


Καθαριότητα

Οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας ως προς την προσωπική τους καθαριότητα και των ρούχων, καθώς επίσης και των χώρων διδασκαλίας, απο δυτηρίων και μπάνιων.


Φύλαξη ή απώλεια

Χρήματα ή τιμαλφή πρέπει να παραδίδονται στη γραμματεία, διαφορετικά η Σχολή δεν ευθύνε ται αν χαθούν.


Του παρόντος κανονισμού λαμβάνουν γνώση υποχρεωτικώς, υπογράφουν και τηρούν οι γονείς, κηδεμόνες των μαθητών της Σχολής.