Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Εκπαίδευσης Δασκάλων Χορού

Dance Academy – Σχολή Χορού Ελένης Πίσιου

Σουλίου 37 – Αγρίνιο 30100 Τηλ: 26410 56505 

•Σε εμάς διδάσκουν Ακαδημαϊκά καταρτισμένοι καθηγητές με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένες γνώσεις και όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια•

TOP
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
650