Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Εκπαίδευσης Δασκάλων Χορού

Dance Academy – Σχολή Χορού Ελένης Πίσιου

Σουλίου 37 – Αγρίνιο 30100 Τηλ: 26410 56505 

•Σε εμάς διδάσκουν Ακαδημαϊκά καταρτισμένοι καθηγητές με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένες γνώσεις και όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια•

TOP